Over ons

Platform Reigers wordt gevormd door een groep bewoners van Reigersbos. Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze buurt en dat we daar samen aan kunnen bijdragen. Onderwerpen waarmee wij bezig zijn:

  • De plannen vanuit de gemeente die leiden tot veranderingen rond het winkelcentrum
  • Sportactiviteiten
  • Maatschappelijke voorzieningen in de wijk
  • Gezondheid
  • Groenvoorzieningen
  • Duurzaamheid
  • Communicatie van en naar de bewoners, van Reigersbos, bijvoorbeeld door middel van buurtkrant De Reiger, die 4 maal per jaar uitkomt

Wij doen doen dat door regelmatig bijeenkomsten te organiseren waarin wij bewoners de voortgang melden van onze acties en input vragen om nieuwe activiteiten op te starten.
Daarnaast zijn we een gesprekspartner voor diverse overheidsinstanties. We hebben een adviserende en bemiddelende rol.
Vanuit de gemeente/overheid zijn budgetten beschikbaar voor bewonersactiviteiten en bewonersidee├źn binnen Amsterdam. Wij kunnen bewoners de weg wijzen hierin.
Heb je zin om mee te denken en te doen? Neem contact op. We staan open voor alle bewoners van Reigersbos.