Buurtbudget

In de week van de wijken Gaasperdam heeft het bewonersplatform op 30 september een buurtbijeenkomst georganiseerd, welke in de 3 Stromen Kerk heeft plaatsgevonden. Een combinatie van contact met elkaar, samen genieten van een lopend buffet. Een klein programma, het uitwisselen van informatie. Met een workshop uitleg van Saskia over schilderen, creatieve verdieping.

Bij deze gelegenheid is een REIGERSBOS NEWSPAPER FINAL2-3 pamflet officieel overhandigd, deze 1-ste keer in 2 pagina’s in een kleine oplage van 400 exemplaren ter kennismaking. Hiervan ligt een stapel in de bibliotheek, waar veel bewoners komen. In 2023 wordt ieder kwartaal dit een krantje met 8 pagina’s huis aan huis verspreid over de thema’s, die in het buurtbudget nader uitgewerkt worden, georganiseerd in diverse activiteiten.

Op deze avond zijn een aantal bewoners bedankt voor hun inzet en is de nieuwe voorzitter Muriel Richards welkom geheten. Zij is de trekker van het thema ‘ gezondheid, welzijn en sport’. Voor de andere 3 thema’s zijn nog geen bewoners, die de leiding hiervoor op zich willen nemen.

Daarbij is het Definitief Buurtplan Reigersbos met hoofdverdeling € per thema gepresenteerd op scherm in de zaal. Kortom het bestuur is content met het resultaat, dat tot nu behaald is. Nu is het zaak om samen de schouders eronder te zetten, de activiteiten meer vorm te gaan geven. Eindelijk hebben wij als bewoners poen om te gaan doen met verantwoording onder Open Poen. In Zuidoost zijn wij als bewonersplatform de eerste organisatie. Is nieuw. Een leerproces.