Woensdag 8 mei: Bijeenkomst over Buurtbudget 2024

8 mei 2024, 19u00 in de Kazerne (achter politiebureau)

Flyer bijeenkomst buurtbudget

Beste mede-bewoner van Reigersbos,

Goed nieuws! Ook dit jaar geeft de gemeente alsnog een budget vrij om
Reigersbos te versterken en verbinden: Met het buurtbudget kan het
buurtplatform gehoor geven aan de wensen en behoeften in de buurt,
waarbij de focus ligt op samenwerking binnen de buurt en betrokkenheid
van de gemeenschap. Het doel is om de buurt te versterken en de buurt
een stem (of meerdere)te geven over de buurt. Wilt u iets organiseren en
hierover meepraten? Kom dan 8 mei om 19h00 naar de Kazerne en deel je
ideeën over samenwerking en verbinding binnen de buurt!

Vernieuwde aanpak buurtaanvraag

De aanvraag moet 12 mei voor 23.59 binnen zijn bij de gemeente. In de
buurtaanvraag hoeft geen beschrijving te staan waar de buurt het geld
aan uit zal geven. Dit wijkt dus af van het proces wat we vorig jaar
doorlopen hebben. In plaats daarvan dient de aanvraag te beschrijven hoe
de buurt meegenomen en betrokken wordt in de totstandkoming van
activiteiten.
We beschrijven dus hoe we met de buurt tot uitgave van het geld willen
komen. De bijeenkomst
op 8 mei is de eerste stap, dus ben erbij!

Reigersbos heeft in 2024 52.906,30 euro ter beschikking. Dit is een
flexibel inzetbaar budget,    wat betekent dat we met elkaar gedurende
het jaar kunnen bepalen hoe dit bedrag het meest    tot zijn recht komt.
Met dit bedrag willen we samen het werk van het bewonersplatform Reigers
duurzaam voortzetten in 2024.

Meer  over  het buurtbudget lees je  op
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amsterdam.nl%2Fstadsdelen%2Fzuidoost%2Fbuurtbudget-zuidoost%2F&data=05%7C02%7C%7C488bcc6cba7048ae10f108dc69d4e559%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638501610355246358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ypNL%2B%2BWmOHWjw1v4uNpOC2uCqvm9bLnyL3J%2FwQKxYTE%3D&reserved=0
Bekijk ook de video op https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSuU2ygaaJ9w%26t%3D1s&data=05%7C02%7C%7C488bcc6cba7048ae10f108dc69d4e559%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638501610355257686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WPKcQ9IdPiMa97NKj8uXzHgxSlABOUsgS4I9YI%2FITkk%3D&reserved=0

Locatie: De Kazerne, Remmerdenplein 100, 1106 AK Amsterdam,

Wij hopen iedereen te zien die mee wil organiseren.

Ben je erbij op 8 mei? Wij horen het graag!

Hartelijke groeten,

Gijs en Mahmoud, Platform Reigers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *