23 en 30 mei Informatieavonden Referendum HoofdGroenStructuur

Op donderdag 6 juni houdt Amsterdam een referendum over de Hoofdgroenstructuur. Amsterdammers en Weespers kunnen hun mening geven over het voorgenomen besluit met betrekking tot de Hoofdgroenstructuur. Dit referendum vindt plaats op dezelfde dag als de Europese parlementsverkiezingen. In de week van 15 tot 22 mei ontvangt u een speciale referendumkrant met meer informatie1.

De Hoofdgroenstructuur (HGS) is een belangrijk beleidsinstrument voor Amsterdam. Het gaat over het beschermen en versterken van groengebieden in de stad. Groen is essentieel voor ontspanning, sport, spel en natuur. Het draagt bij aan de gezondheid van Amsterdammers en helpt de stad te koelen tijdens warme zomers. Bovendien voorkomt groen wateroverlast en bevordert het de biodiversiteit. De huidige HGS dateert uit 2011, maar in 2022 heeft het college van B&W een nieuwe versie voorgelegd aan de gemeenteraad om vast te stellen. Sommige Amsterdammers zijn het echter niet eens met dit voorgenomen besluit en hebben ruim 11.000 handtekeningen verzameld voor een raadgevend referendum. De vraagstelling luidt: “Bent u vóór of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?” Op 6 juni 2024 kunt u dus stemmen over dit belangrijke onderwerp2.

Voor meer informatie over de argumenten vóór en tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur, kunt u terecht op de volgende websites:

Een referendum is een soort miniverkiezing waarin de bevolking haar mening kan geven over een specifiek onderwerp. In dit geval gaat het om de Hoofdgroenstructuur, waarbij Amsterdammers kunnen aangeven of ze voor of tegen het vernieuwde beleid zijn. De uitslag van het referendum is raadgevend en zal de gemeenteraad helpen bij het nemen van een besluit over de HGS2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *